Cyn gynted ag y byddwch chi’n dechrau cymryd camau cadarnhaol, byddwch yn stori lwyddiant 50/50 erbyn 2020, a drwy rannu’ch stori byddwch yn annog eraill i ymuno â’r ymgyrch.

Llenwch y ffurflen hon a byddwn yn ychwanegu’ch stori ar wefan 50/50 erbyn 2020 i helpu i hyrwyddo’ch llwyddiant.

We’re currently updating the Welsh version. Please visit the English page.

Drwy gyflwyno’ch stori lwyddiant, bydd 50/50 erbyn 2020 yn ei gyhoeddi ar y wefan, a thrwy ei gyflwyno rydych chi’n cytuno y caiff 50/50 erbyn 2020 ei ddefnyddio lle’n berthnasol i hyrwyddo’r ymgyrch ar gyfryngau o bob math, gan gynnwys datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau cymdeithasu.