We’re currently updating the Welsh version. Please visit the English page.

Mae Chwarae Teg wedi cofrestru fel Rheolydd Data gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Mae Chwarae Teg wedi ymroi i ddiogelu eich preifatrwydd a’ch diogelwch. Bob try rydych chi’n darparu gwybodaeth bersonol, bydd yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Dim ond yng nghyd-destun y datganiad a amlinellir isod y bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu yn cael ei defnyddio ac ni fydd yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti.

Datganiad

Mae Chwarae Teg yn prosesu’r wybodaeth a gesglir ar y ffurflen Tanysgrifio i Chwarae Teg er mwyn darparu’r canlynol i chi:

  • fersiwn electronig o gylchlythyr Chwarae Teg
  • y wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaethau y mae Chwarae Teg yn eu darparu a’r prosiectau y mae’n eu cyflawni
  • gwahoddiadau i ddigwyddiadau a drefnir gan Chwarae Teg a’r prosiectau y mae’n eu cyflawni
  • gwybodaeth am y cynhyrchion a’r gwasanaethau a ddarperir gan Chwarae Teg