A Step to Non-Exec!

(Currently being translated, 11 May) Seren Group and Chwarae Teg have created an exciting opportunity. Non-Executive Director Shadowing Opportunities. We are looking for women aged between 18-25 who are willing to commit to attend approximately 18 evening Board meetings during the life of the programme, attend strategic planning events and relevant training opportunities offered to you.

Learn more

Addewid

Ymunwch â’r ymgyrch. Mae’n hawdd dangos eich cefnogaeth i’r ymgyrch, a hynny am ddim. Gallwch ei chefnogi yn bersonol neu fel sefydliad.

Pecyn Cymorth

Wrth i’r ymgyrch fynd rhagddi, byddwn ni’n datblygu detholiad o ddeunyddiau y gallwch chi eu lawrlwytho a’u defnyddio yn eich deunyddiau cyfathrebu.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw 50/50 erbyn 2020? Ymgyrch i gynyddi nifer y menywod mewn rolau gwneud penderfyniadau i 50 y-cant cynrychiadol erbyn flwyddyn 2020.

Gwnewch Eich Addewid

Dangoswch eich cefnogaeth i'r ymgyrch naill ai fel unigolyn neu broffesiynol. Mae'n rhad ac am ddim a byddwch yn cael i ddefnyddio logo'r ymgyrch i ddangos yn gyhoeddus eich bod yn mynd ati i gefnogi rhagor o fenywod i rolau gwneud penderfyniadau.

Addewid

Wal Addewid

Gwelwch yr holl o'r addewidion rhyfeddol y mae pobl wedi'i wneud hyd yn hyn ar ein Wal Addewid!

Wal Addewid